Contact Uswhatsapp TripAdvisor

  • הדרך שלי עם אנשי עסקים

    הגישה והתייחסות לאנשי עסקים שונה לחלוטין מטיפול בתייר ממוצע. לא שאני מזלזל בתיירות, אבל הלחצים, המגבלות, פגישות וטלפונים, הודעות הבלק ברי וגורמים נוספים שמכתיבים את הפעילות – מוכרים לי ועל פיהן אני "מנווט" את הסיור שלנו. אותם "נתונים" משפיעים גם על הטיפול בלקוחות שמבקשים את שירותי כנהג צמוד בעת ביקור העסקים שלהם בארץ. אני מודע … להמשיך לקרוא הדרך שלי עם אנשי עסקים

    Learn More

בדיקה רצינית