Contact Uswhatsapp TripAdvisor

  • שירותי נהיגה

    מעבר לנושא ההדרכה – אני מציע שירותי נהיגה הכוללים בין השאר: הסעות ליעדים מוגדרים – הכוונה להסעה מנקודת מוצא לנקודת יעד. בדרך כלל השירות מתייחס להסעה מבית מלון לנתב"ג והפוך, הסעות לים המלח או חזרה, הסעה מבית מלון לבית מלון אחר (באותה עיר או בעיר אחרת) וגם "סתם" הסעות לפגישה או חזרה ימי הצמדה – … להמשיך לקרוא שירותי נהיגה

    Learn More

בדיקה רצינית