Contact Uswhatsapp TripAdvisor

כולנו יודעים כמה ערך יש למידע מוקדם. זה טוב כשמקבלים החלטות, זה טוב כשרוצים לעשות בחירה, וזה טוב ליחסים אישיים עם הלקוחות. וכשלקוח שלכם יגלה שאתם יודעים מה ההבדל בין קתולי לפרוטסטנטי, או כשתקחו אותו לחדר הסעודה האחרונה ותסבירו לו שמיקום החדר נקבע על פי דבריו של פטרוס שקושרים את המיקום לחדר שמעל קבר דוד, או כשתקחו את האורחים הקתוליים שלכם בדרך הייסורים – ויה דולורוזה… כל זה ישאיר רושם רב על האורחים שלכם שאיכפת לכם מהם ולא רק מהכסף שלהם (שזה גם חשוב…).

אם למשל תזמינו אותם לתצפית מהר הזיתים אל עבר העתיקה ותציינו בפניהם את כל האתרים שישו ביקר בהם, תסבירו שכאן לרגליכם הוא עבר את השבוע האחרון שלו, על הבית נצלב וקם לתחייה, ולא רחוק מהתצפית – עלה השמימה לאחר 40 יום. זה לא רק יראה להם שאתם יודעים את החומר ועשיתם שיעורים – זה יקרב אותם אליכם. ולקוח/ספק שמרגיש קרבה – עושה מחוות ומתאמץ "לגמול" חזרה לאלו שטרחו לכבודו.

אני לא מתכוון להעביר קורס בנצרות. לזה יש בתי ספר ומורים מצויינים. אבל אני אעזור לכם להכיר את המקומות החשובים, אסביר על ההבדלים בין הזרמים בנצרות, אדריך באתרים עצמם ואכוון אותכם לאותן נקודות שלא רואים אם לא מצביעים עליהן, כיוון כנסיית דומינוס פלביט (האדון בכה) הממוקמת לכיוון מערב בניגוד לכיוון המסורתי – ותוכננה כך בכוונה כדי לאפשר למתפללים לראות את המראה שראה ישו בעודו מבכה את חורבן הבית הקרב ובא, או גזע עץ הזית שהביא האפיפיור לחדר הסעודה האחרונה בביקורו לקראת המילניום – אותו גזע שמסמל את היהדות שנגדעה או נעצרה על פי התפיסה הנוצרית והענפים החדשים והצעירים המסמלים את הנצרות שצמחה מהיהדות והמשיכה את דרכה, או כשתגיעו לכפר נחום ותציינו את חשיבותו כי כאן נמצא ביתו של פטרוס, לימים האפיפיור הראשון.

קצת ידע מוקדם – ואתם נמצאים בנקודת עליונות – כי ידע – זה כוח!

בדיקה רצינית