Contact Uswhatsapp TripAdvisor

  • טיולי יוקרה

    טיולי יוקרה הם טיולים מיוחדים, לבעלי אומץ לנסות משהו אחר, לבעלי חזון, לשותפים לגילויים, לאנשים אמביציוזים, לבעלי רצון לראות ולדעת בצורה אחרת – ומעל לכל… לבעלי כיס רחב מהממוצע הרעיון הכללי שעומד מאחורי הטיולים המוצעים כאן – הוא לחוות את ישראל בצורה מיוחדת ובלתי נשכחת. אם זו הליכה מפרכת במדבר בשיא החום כשמאחורי העיקול ממתין … להמשיך לקרוא טיולי יוקרה

    Learn More

בדיקה רצינית