Contact Uswhatsapp TripAdvisor

קול ואור במצודה. חומות המצודה משמשות במה למופע לילה שהוא חגיגה של מראה וצליל. בין השרידים הארכיאולוגיים

בדיקה רצינית